Ostcup

Team Öatergötland arrangerar varje sommar ett antal kappseglingar i en serie som heter Ostcup tillsammans med Segelklubbar i Östergötland.
Alla kappseglingar summeras efter sista deltävlingen till ett totalresultat.

Ostcuparna är ett väldigt bra tillfälle för dom som vill ta steget från klubbtävlingar till att prova kappsegling på nya vatten för första gången. Allt sker under enkla och lekfulla förhållanden med coach och oftast flera följebåtar som hjälper till. Flera av kappseglingarna föregås av en träningsdag på samma plats som kappseglingen som brukar vara mycket uppskattad och skapa samhörighet mellan barn och ungdommar.

Team Östergötland gör även gästspel i vårans grannregion som arrangerar Mälardalscupen och är Mälarregionens motsvarighet till Östergötlands Ostcup.
När TÖ ej har aktiviteter rekommenderar TÖ varmt att åka på dessa arrangemang som alltid är väldigt bra organiserade.
TÖ arrangerar varje år en Mälardalscup i samband med en Ostcup för att vi ska stärka samarbetet mellan regionerna.

Datum och mer information finns under Jolleklasser samt i kalendariumet på fösrat sidan.

Ostcupen 2017

Vi vill i år betona att Ostcupen är tänkt att vara bra för nybörjare som vill göra sin första kappsegling. En coach hjälper osäkra runt banan och man seglar i olika klasser beroende på vilken kunskapsnivå man har. På Ostcuparna träffar vi seglarkompisar och ledare från andra klubbar. 

3-4 juni Ostcup BrSS, Norrköping  Kerem coach, en träningsdag samt tävling med fokus på grön och blå Optimistsegling. Klassser är Optimist, E-jolle och Feva

30 juli Arkö regattan NSS Ostcup  Optimist, E-jolle och Feva

12 aug  Ostcup WOR - Valdemarsvik/Gryt  Jollesegling med fokus på grön Optimist.  

12-13  aug WOR C55 ungdom C55 segling i Waldermarsvik regattan WOR. Tanken är att bemanna regionens C55 med ungdomar från Team Östergötland. 

19-20 aug  Ostcup MSS Motala, Kerem coach. En träningsdag och en tävlingsdag. Fokus på grön optimist. Om intresse finns kan övernattning i klubbhuset göras. Optimist, E-jolle och Feva

9-10 sep Ostcup LJS DM Kerem coach. En träningsdag och en tävlingsdag. Fokus på grön optimist. övernattning i klubbhuset kan göras. Optimist, E-jolle och Feva


Poängregler

Normalt arrangeras kappseglingar på följande platser:
Motala
Linköping
Gryt (valdermarsvik)
Askersund
Norrköping