I Team Östergötland är vi öppna för att engagera flera jolleklasser, men i dagsläget är det Optimistjollar och E-jollar det finns underlag för.

E-Jolle