Vårläger i Linköping

Som ett led i att bidra till samverkan mellan optimistklubbar i såväl Östergötland som i angränsande län arrangeras ett första gemensamt optimistlägret för 2017

Lägret kommer hållas på LJS mellan 1-2 april.

Ansvarig tränare för lägret är SOF:s klasstränare Oscar Pantzare